Ορισμός υπευθύνων για το κοινωνικό σχολείο

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας, καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες ευθύνης μας (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία) να υποβάλουν στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα https://docs.google.com/forms/d/1eFmieCZnktn0gV5dMKW_RvDsbIOiudmEH-Po982kh9Q/viewform?c=0&w=1τα στοιχεία του εκπαιδευτικού που μετά από συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων θα οριστεί ως υπεύθυνος για τις δράσεις του κοινωνικού[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »