Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Ποροΐων με τίτλο: «Γεωθερμία και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Θέμα: «Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σε Σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Ποροΐων.» Στο πλαίσιο του Έργου: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ στις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων διοργανώνει σε συνεργασία με το[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »