ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας ζήτησε έως την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δράσεις του Κοινωνικού Σχολείου που έχουν ως σήμερα υλοποιηθεί στις σχολικές μονάδες ευθύνης μας. Παρακαλούμε για τον σκοπό αυτό να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα που ακολουθεί[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Ορισμός υπευθύνων για το κοινωνικό σχολείο

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. Μακεδονίας, καλούνται όλες οι σχολικές μονάδες ευθύνης μας (δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία) να υποβάλουν στην ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα https://docs.google.com/forms/d/1eFmieCZnktn0gV5dMKW_RvDsbIOiudmEH-Po982kh9Q/viewform?c=0&w=1τα στοιχεία του εκπαιδευτικού που μετά από συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων θα οριστεί ως υπεύθυνος για τις δράσεις του κοινωνικού[…]

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »